LOKAGUITAR

pRIVATE SESSION #7 分享歌曲:離別的規矩 - jer 柳應廷 KEY : F  | Capo1: Play:E(F#m7 可按 2×2200 , E/G# 可按 4×4400)Intro:| E | C#m7 | A  | E  A/B  |Verse1:|  E  |  C#m7  |  A  | E  A/B  |她推開 那一扇窗想推翻 世間信仰你盼望 曾經 深信的愛可回復 正常|  E  |  C#m7  |  A  | E  A/B  |她俯首 轉身背光影子相接 共成長餘墨遍地 剪影多美渴望你 擁進懷裡...

只限VIP會員 VIP member's only .
Login Join Now
Scroll to Top